tirsdag 20. august 2013

Tilfredshet er ikke latskap

DNBs kommunikasjonsdirektør, Midteide, kritiserer i Aftenposten papir 20 august mitt debattinnlegg i Aftenposten 15 august om hvorfor bankkunder ikke skifter bank. Når han hevder at jeg ikke har tro på norske forbrukere og at jeg har glemt betydningen av service, gjør han jobben sin. Dessverre har han et vanskelig utgangspunkt.

Siden jeg etablerte Norsk Kundebarometer i 1995 har vi blant annet målt DNBs forbrukerkunders tilfredshet med banken. I disse snart 20 år har DNB innen bankbransjen alltid ligget lavest eller blant de tre dårligste på kundetilfredshet.

 Fordi Midteide i sitt tilsvar bretter ut DNBs tjenestetilbud som en av mange grunner til at kundene blir værende hos dem og implisitt gjør dem tilfreds, skal jeg illustrerer DNBs prestasjoner med data fra Norsk Kundebarometer. Alle tall har skala 0 til 100 (best)

 
2012
2013
DNB Bank
67
72
DNB Eiendom
68
69
DNB Livsforsikring
66
68
DNB Kapitalforvaltning
58
58

 I hele DNBs tjenestespekter har de middelmådige prestasjoner med kunder som i beste fall er tilfredse, men likegyldige. Til sammenligning har Skandiabanken alltid hatt en kundetilfredshet på over 80.

Når bare fem prosent av norske bankkunder skifter bank, sier det litt om hvor lite effektivt denne bransjen er.  Til Midteide kan jeg bare si: Når kunder med lav tilfredshet forblir DNB-kunder er forklaringen mangel på reelle alternativer eller forhold som jeg beskrev i mitt innlegg. DNBs prestasjoner taler for seg i så henseende.

1 kommentar:

Anonym sa...

Slik jeg ser det er det ingen sammenheng mellom resultatene Norsk kundebarometer fremlegger, og faktisk kundelojalitet eller lønnsomhet. Dette gjelder for flere enn DNB. I tillegg rasjonaliserer du i etterkant årsaken med at det ikke finnes reelle alternativer?

For det første er ikke sammenhengen mellom tilfredshet og faktisk lojalitet linjær. Og for det andre tror jeg sterkt på at designet for å fange "tilfredshet" i kundebarometeret er feil. DNB vil alltid være sterkt farget av sitt rennome i denne typen undersøkelser. Hadde man i større grad målt andel misstilfredse kunder, ville listen sett helt annerledes ut. En bytteintensjon er ofte en kombinasjon av hvor kritisk et behov er, og hvor stor frykten er for å få et dårligere tilbud et annet sted. Dette i langt større grad enn 60,70 eller 100 poeng på kundebarometerindeksen. Tross alt: 100 er toppen av skalaen. Vi vet ingenting om hvor vippepunktet for en DNB-kunde ligger. For alt vi vet kan det ligge på 50. Altså, at DNBs kunder ikke er tilbøyelige til å bytte før deres tilfredshet er under 50.