fredag 25. september 2009

Bokanmeldelse: Made to stickMade sto Stick: Why some ideas work in the world, -and others don't"
av Chip and Dan Heath

Som forskere, pedagoger, selgere eller ledere er vi i en industri hvor vi ønsker å påvirke hvordan andre tenker eller agerer. Vårt våpen er ordet i verbal eller skriftlig form. Men hvordan kan vi arbeide på en systematisk måte slik at vårt budskap blir husket bedre eller har en større "impact" enn andre innlegg?

Boken Made to stick adresserer denne problemstillingen. Av natur er jeg ikke begeistret for slike "how-to-do-it" bøker, men denne vant over min skepsis. Jeg fant den rett og slett nyttig for pedagogiske forberedelser og for den mer populære skriving (kronikker og debattinnlegg).

Boken er bygget opp på en god og strukturert måte. Den er krydret med gode eksempler som tar deg ett skritt videre gjennom gode, kritiske vurderinger av hvordan tekst kan gjøres mer effektiv.

Jeg vet nå hva som gjør at noen innlegg sitter lenger i publikums hukommelse. Jeg vet nå hvordan jeg kan arbeide med enkeltelementer i mine innlegg, foredrag eller forelesninger, som vil sørge for oppmerksomhet over en mye lengre periode og gi et inntrykk etterpå.

At boken har ligget på Business Weeks "Best seller list" i lengre tid, tyder på at andre har hatt samme gode opplevelse. Med andre ord: en bok vel verd å lese!!

Ingen kommentarer: