onsdag 7. juni 2017

Ledelse i den digitale revolusjon

I den digitale revolusjonen kan ikke ledere vente på at krisen inntreffer før de handler. De bør heller øve på å fatte flere beslutninger under større usikkerhet med større konsekvenser – raskere.

Det er umulig å ikke legge merke til at digitalisering er et sentralt tema i samfunnsdebatten. Et enkelt søk i mediearkivet Atekst viser at temaet hittil i år er blitt omtalt over 5500 ganger i norske medier. Mens det meste handler om teknologi mener jeg at det burde handle mye mer om ledelse og mennesker. 

Det generelle inntrykket er at den digitale revolusjonen vil skje raskere og treffe flere, om ikke alle bransjer, med større kraft enn de tidligere revolusjonene. Av dette oppstår det en "brennende plattform-følelse" blant politikere og ledere. Vi må handle nå - noe Frode Eilertsen fremhevet både under Vårkonferansen på NHH 30 mai og i en Aftenposten-kronikk (31 oktober 2016).

Men når de fleste ledere har et perifert forhold til og forståelse av teknologi eller mangler planer for digitalisering, er det lett å bli engstelig. Men det er ingen grunn til panikk. Ved slutten av dagen handler det mer om endringsledelse, organisasjonsutvikling og mennesker enn om teknologi. Men det som vil være annerledes denne gangen er omfanget, kraften og farten i omstillingene. 

Ledere må i større grad gjøre som forsvarets spesialsoldater: være mentalt forberedt, ha ulike scenarier, planlegge grundig for hvert, men regne med at ingenting går som planlagt. Da handler det om besluttsomhet og gjennomføringskraft mens begivenhetene utspilles. Omstillingsevne og kundeinnsikt, mer enn dyp teknologisk forståelse, er beskrivende for ledelse i den digitale revolusjonen. Det handler om å se de nye mulighetene til å skape, hente og kommunisere verdier på - noe man også gjorde i en analog verden.

Resultatet av digitaliseringen er mer produktive bedrifter, ledere som kan fatte mer kompliserte beslutninger raskere med lavere risiko og ikke minst at bedriftene kan utvikle dypere relasjoner med sine kunder ved å skape flere og bedre tjenester tilpasset hver kunde. Budskapet til ledere er klart: bli digital eller dø! La meg gi ett eksempel. 

I bilbransjen vil fremveksten av mer effektive nettbaserte delingsordninger gjøre at langt færre biler vil bli solgt. I tillegg vil nye aktører endre spillereglene. I dag er forretningsmodellen basert på salg av nye biler og reparasjon av gamle gjennom lokale eller nasjonale distribusjonssystemer. Tesla har vist at de kan gjøre det samme på en mer effektiv måte: Biler bestilles på nettet. Da trengs ikke utsalgssteder. El-biler vedlikeholdes primært ved å oppgradere software. Da trenger man færre verksteder. Er bransjen forberedt? Nei! Data fra NHHs Norsk innovasjonsindeks viser at bransjen opptattes av sine kunder som å være mer opptatt av kvalitet enn å være innovative. I sum står bransjen overfor en digital revolusjon med store implikasjoner.


Selv om den digitale revolusjon er uløselig knyttet til teknologi, er det ikke det alene det handler om. Den handler kanskje enda mer om lederskap i turbulente tider hvor ikke bare en faktor endrer seg, men en rekke faktorer samtidig med en styrke og fart som vi ikke har opplevd tidligere. Derfor må ledere utvikle sine ferdigheter til å fatte flere beslutninger under større usikkerhet med større konsekvenser – raskere.

Ingen kommentarer: