mandag 8. mai 2017

Innovasjonsbyen Bergen


Publisert 8 mai som debattinnlegg på BT.no: ""Se til Bergen" skal bli et begrep"

Skrevet sammen med:
Nina Mevold, Bergen Kommune, 
Marit Warncke, Bergen Næringsråd, og 
Anders Haugland, BTO


Et kart over Norge viser at av de fem store universitetsbyene er det bare Bergen som fremstår uten en definert profil. Bør vi være bekymret? Vi mener nei! Men vi bør gjøre noe med det.

Tromsø har knyttet seg til nordkalotten og arktiske utfordringer. Trondheim har blitt teknologihovedstaden. Stavanger er oljehovedstaden. Oslo er hovedstaden. Bergen er så mangt. Vi er for eksempel Norges fremste shippingby, sjømatby, kulturby og reiselivsby. Det er vanskelig å velge, men vi må!

I september 2013 skrev en av oss i et BT-innlegg at Bergen kunne bli som Boston og San Fransisco. Noen smilte av forslaget. Noen pekte på at de var mye større enn oss. Tanken var en visjon om forskningsrevet innovasjon for å støtte næringslivet.

Siden 2013 har NHH gjennom Center for Service Innovation (CSI), jobbet systematisk med forankring hos viktige Bergens-partnere rundt fenomenet innovasjon og nyskaping. Onsdag 26 april tok de initiativet til et frokostmøte på Litteraturhuset under tittelen Innovasjonsbyen Bergen hvor sentrale parter bidro. Som representanter for våre fire organisasjoner står vi inne for hvorfor forskningsdrevet innovasjon er et sterkt virkemiddel for å understøtte Bergens-energien og ikke minst for å løse fremtidsutfordringer som demografiutviklingen fører med seg.

Professor Lasse Lien, NHH, pekte på at mange er bekymret for at Bergen mister ledende virksomheter. Vi mener at det faktum at Friele og Rieber er solgt ut er nesten uvesentlig sett opp mot at verdens største sjømatselskaper har valgt å flytte hovedkontorene sine hit. Det sentrale er at Bergen tiltrekker seg nye virksomheter samt gir grunnlag for etablering av helt nye. Forskningsdrevet innovasjon er en viktig motor dette.

Grunntanken bak Innovasjonsbyen Bergen er at sterke akademiske miljøer tiltrekker seg internasjonale forskere som tiltrekker seg sterke studenter. Gjennom gode kurser og utdanningsprogrammer vil noen forskere og studenter ønske å starte nye virksomheter basert på sin forskning. BTO har vist at de har hjulpet en myriade slike virksomheter til å se dagens lys.

Fremragende kunnskapsmiljøer tiltrekker seg ikke bare arbeidskraft, men virksomheter som ønsker å trekke på fagkunnskapen. Bergen Næringsråd har jobbet lenge for å legge forholdene til rette for næringsvirksomhet i regionen. Bergen Kommuner er blant de mest ambisiøse kommunene som ønsker å løse velferdsutfordringens tilbudsproblemer gjennom aktiv forskning for å øke produktiviteten i kommunal tjenesteleveranse. I tillegg må regionen skape arbeidsplasser som gjør at våre mange gode studenter blir værende i regionen. I sum kan vi skape en selvforsterkende «tipping point effekt» hvor «se til Bergen» blir et begrep i akademia, politikk og næringsliv.

Et dykk ned i hva som finnes i Bergen gir oppløftingene resultater. Vi har en rekke sterke akademiske og forskningsmiljøer (UiB, NHH, Havforskningen, Chr Michelsen, Nansen, etc). UiB og NHH er rangert høyt på internasjonale rangeringer. Vi har en rekke forskere som har vunnet nasjonale og internasjonale priser. UiB og NHH har siden 2006 uteksaminert nesten 3000 doktorander. Byen er vertskap for om lag 30.000 studenter. Vi har sentrale næringer (shipping, olje & gass, havbruk) og internasjonalt synlige virksomheter (for eksempel Statoil, Marine Harvest, Grieg). At UiB bygger en helseklynge på Årstavold, viser handlekraft. Bergen har med andre ord alle ingrediensene som Boston og San Fransisco har, men vi kan styrke oss på koordinering og visjon.

Den gode nyhet er at vi begynner ikke fra null. Det foreligger en signert samarbeidsavtale mellom NHH og UiB. NHH har en god dialog med Medisinsk fakultet for studentutveksling. NHH og CSI har et forskningsmessig partnerskap med Bergen Kommune innen Helse og omsorg og Finans, innovasjon og eiendom. NHH har en god dialog med Bergen Næringsråd og ønsker å gjøre seg mer synlig for Bergen. Men mest av alt begynner vi med et sterkt ønske om å få det til.

Konklusjonen fra frokostmøte var derfor at
1) støtten til ideen om Innovasjonsbyen Bergen var positiv,
2) troen på at vi kan bygge en merkevare rundt Innovasjonsbyen Bergen var stor og
3) de ledende akademiske institusjonene sammen kommunen og Bergen Næringsråd har et særskilt ansvar.

Bergen er stor nok til å ha et konglomerat av næringer og fagområder, og liten nok til at det er kort vei mellom mennesker og miljøer. Potensialet i dette er langt større enn det vi hittil har klart å ta ut i forsknings- og kompetansedrevet innovasjon. Mangfoldet gjør oss også langt bedre posisjonert til å skape ny næring ved kompetanseoverføring mellom våre eksisterende næringer for eksempel olje og gass til havbruk. 
Ingen kommentarer: