lørdag 26. november 2016

Delingsøkonomiens arbeidsmarked: hvor mange og hvorfor?

Delingsøkonomien tilbyr private mennesker mulighetene til å leie ut sine private aktiva ( feks bil, båt, eller hytte) når de ikke bruker dem selv eller leie ut sin arbeidskapasitet når arbeidsgiveren ikke disponerer den. Og det er penger å tjene. Data fra JP Morgan viser at gjennomsnittlig tjener Amerikanske husholdninger henholdsvis 2500 og 4500 pr måned for utleie av aktiva og arbeidskraft.

Arbeidskraftplattformer ala TaskRabit.com blir knyttet til det mange kaller ”Gig økonomi” - et uttrykk som er lånt fra underholdningsbransjen hvor hvert oppdrag er avlønnet og neste oppdrag usikkert. Med andre ord en form for ”free lansere” eller løsarbeidere som en alternativ tilknytningsform til arbeidslivet. Selv om fast ansettelse er normen er det en gryende tendens til at flere søker løsere tilknytningsform med flere oppdragivere.

Det Amerikanske analysebyrået Pew Research har sett på andelen av voksne amerikanere som har tjent penger ved å arbeide for eller selge noe på en on-line plattform i det siste året. Tallene er interessante.

% som har arbeidet for en online plattform det siste året
%
% som har tjent penger på en online plattform det siste året
%
Minst en av tingene under
8
Minst en av tingene under
18
Undersøkelser
5
Solgt brukte varer
14
Kjøreoppdrag
2
Solgt håndlagde ting
2
Shopping og levering av
1
Konsumentvarer
2
Rengjøring
1
Noe annet
3
Andre oppgaver
2


Kilde: Pew Research, 2016.

Fem prosent av de spurte har tjent penger på online plattform ved å besvare undersøkelser for bedrifter eller andre. To prosent har fått kjøreoppdrag via plattformen. Fjorten prosent har solgt brukte varer via en plattform som for eksempel eBay. I en annen studie avdekket det samme analysebyrået motivet for hvorfor arbeide for en ”Gig-plattform”. En ting er sikkert: det er ikke slik du tror.Av dette kan vi lære at det er svært få som har ”Gig-økonomien” som primær-inntektskilde og at de (foreløpig) ikke gjør det primært for pengenes skyld.

Ingen kommentarer: