onsdag 20. april 2016

Bankfilialenes død!

I følge Dagens Næringsliv 21 april skal Handelsbanken, Nordens tredje største bank, legge ned 50 til 60 filialer. I første omgang i Sverige.
Tidligere har DNB annonsert en reduksjon i antall bankfilialer i Norge fra 110 til 57 innen sommeren 2016. Begge sakene har fått mediaoppmerksomhet. Utover tap av arbeidsplasser, bør vi være bekymret? Svaret er nei!

Begrunnelsen finner vi i teknologisk utvikling og endring i kundeatferd. I dag kan man dekke sine bankbehov på avstand gjennom mobilapper eller nettbanker. Nå viser det seg at kundene ikke bare liker det, men de foretrekker det. I 2013 fant rådgivningsfirmaet Accenture at 48 prosent av Amerikanske respondenter ville bytte bank dersom deres lokale bankfilial ble stengt. I 2015 var andelen sunket til 19 prosent. Med andre ord: 81 prosent sier at de ikke ville bytte bank dersom filialen legges ned.

Trenden er klar. I Europa, USA og Norden legges bankfilialer ned over en lav sko. Innen 2025 anslår World Bank og Citi Research at Amerikanske, Europeiske og Nordiske banker  vil redusere antall bankfilialer med henholdsvis 33 prosent, 45 prosent, og 50 prosent. At Norden ligger på toppen kan forklares med fremragende nettilgang og en smarttelefon penetrasjon på nesten 80 prosent i befolkningen.

For første gang i Accentures undersøkelse finner man at hovedgrunnen for å bli værende kunde av en bank er fremragende nettløsninger. I 2015 ga 38 prosent av de spurte uttrykk for dette mot 28 prosent i 2013. Personlig kontakt og service er dermed detronisert. Dette bildet stemmer også for den generasjonen av 55-åringer som er oppvokst med bankfilialer. Bekvemmelighet er i dagens bankverden redefinert til antall klikk og apper. Før var det avstanden til nærmeste bankfilial.

Her er vi ved sakens kjerne: med nettbank og smarttelefoner er banktjenestene tilgjengelig 24x7x365 - fra sofaen. Åpningstider er dermed et irrelevant begrep med mindre man må snakke med noen – noe stadig færre trenger. I følge Accentures undersøkelse for Amerikanske bankkunder oppstår det behovet to ganger pr måned. I Norge vil jeg tro tallet er enda lavere.

Bildet som dannes er en bransje i omstilling (markedstilbud og forretningsmodell) drevet frem av nye teknologiske løsninger og kunder som begjærlig tar den i bruk. En teknologi som gir lavere kostnader og høyere opplevd servicekvalitet er alle lederes drøm. Man skulle dermed tro at bankbransjen var godt rustet for konkurranse. Det er den ikke. Ny teknologi kan faktisk gjøre bankene overflødige som brobygger mellom kunder.


Bitcoin og Blockchain er to av mange fremadstormende teknologiske løsninger som på en trygg måte gjør at privatpersoner og virksomheter kan utføre banktransaksjoner uten bankers involvering. Stikkordene er digitale penger og krypteringsmekanismer som gjør det sikkert å gjennomføre transaksjoner mellom fremmede. Bankfilialenes død kan derfor være et forvarsel om bankenes død. Det hele kalles omstilling og innovasjon – noe som best skjer når politikerne holder fingrene fra reguleringsfatet.

Ingen kommentarer: