fredag 9. januar 2015

Start-ups: Hva vet vi?

Nystartede virksomheter lønner de ansatte bedre og tiltrekker seg flere menn enn kvinner - viser Amerikanske data.

Norges behov for flere og bedre innovatører og gründere er stort. Regjeringen og Innovasjon Norge har definert prioriterte innovasjonsområder og legger betydelige midler på bordet for å legge forholdene til rette for gründere. 

Gitt innovasjonenes og gründernes suksessrate, skulle jeg ønske meg mer kunnskapsbasert satsing på begge områder for å sikre at flere innovasjoner og gründere kan lykkes. 

I utgangspunktet vet vi lite om innovasjon i kunnskapsbaserte selskaper og hva som skal til for å lykkes som gründer. Jeg har tidligere fremhevet syv ting gründere må unngå å gjøre og 15 ting de må lære seg å elske. Fra avisen The Atlantic rapporteres det nå data fra 20.000 nystartede virksomheter og deres ansatte sammenlignet med mer etablerte selskaper.

Data er samlet sammen av analytikere i firmaet Namely. En nystartet virksomhet er definert som å være finansiert med ”venture capital” og er mindre enn 10 år gammelt. Av utvalget på 20.000 er 37 prosent definert som nystartede og 63 som mer etablerte. Hovedtyngden av virksomhetene ligger i USA – spesielt i New York hvor Namely er lokalisert – og 41 prosent ligger utenfor USA.

To forhold står frem som vesentlig annerledes: lønningene og antall teknologiansatte for de nyetablerte er vesentlig høyere. Spesielt innen områdene teknologi, salg, produkt-prosjektledelses, og finans er lønningene for nystartede kontra etablerte vesentlig høyere:
 • Teknologi: USD100.098/ 56.400
 • Salg: USD100.000/ 65.000
 • Produkt/prosjektledelse: USD95.000/ 66.975
 • Finans: USD 84.090/ 65.000

For de to første  funksjonene kan det være to forklaringer på forskjellene: lokaliseringen av nyetablerte virksomehter i to arbeidsmessig høytrykksområdet - Silicon Valley og New York - og de nystartedes ekstreme fokus på salg og vekst.

Alderssammensetningen synes å være flere 20-åringer i oppstartsvirksomheter hvor over halvparten av de ansatte er under 30 år mot 42 prosent i de mer etablerte. Videre er den gjennomsnittlige ansettelsestiden for nystartede, knappe 11 måneder kontra 18 måneder for de etablerte. En grunn for dette ligger i at de nystartede virksomhetene er nettopp det.

Når det gjelder profesjonssammensetningen er det vesentlig flere innen teknologi (30%/18%) og salg (13%/10%) i de nye og vesentlig flere innen kreativitet i de etablerte (6,5%/18%). 

Kjønnsbalansen er veldig skjev med fordel menn, men det er det også for de etablerte. Dette er vist i figur 1.Bryter mann ned kjønnsbalansen per profesjon vises mannsdominansen innen:
 • Teknologi: 80%/ 20%
 • Produkt/prosjektledelse: 61%/ 39%
 • Salg: 57%/ 43%

På den annen side er kvinnedominansen stor innen:
 • Drift: 49%/ 51%
 • HR: 44%/ 56%
 • Markedsføring: 42%/ 58%
 • Strategi: 35%/ 65%


Dataene fra Namely, som rapportert av the Atlantic, gir et interessant innblikk i nyetablerte virksomheters konfigurasjon, men reiser to sentrale spørsmål: 
Hvorfor er det så stor forskjell i lønninger innen salg og finans? Man skulle tro at etterspørselen etter og behovet for slik kompetanse var nokså likt og frikoblet fra alder på virksomheten. Men mest av alt:
Hvorfor er det så stor forskjell i kjønnsbalansen? Hva er det med gründervirksomhet som appelerer mer til menn enn kvinner? Det må være mer enn risiko og utsikten til å bli rik! Min bekymring er at vi går glipp av bidrag fra en viktig gruppe.

Ingen kommentarer: