onsdag 21. desember 2011

Software forandrer verden

Det eneste konstante i livet er forandring! Utfordringen er å tilpasse seg. For alle handler det om å avlære seg gammel kunnskap for å gi plass til ny kunnskap og nye ferdigheter. Slikt skjer ikke over natten. Historien har vist at teknologi og software er sterke pådrivere til forandring - på godt og vondt!

Software er det økonomen Joseph Schumpeter ville kalle årsaken til «kreativ ødeleggelse» – den endrer næringer og river grunnen vekk under etablerte forretninger for å gi plass til nye. De som blir borte er som regel de som ikke så at det de tilbød kundene kunne gjøres bedre, fortere eller rimeligere, for eksempel ved hjelp av software.

En vesentlig årsak til at software spiser business er eksplosjonen i salget av smarte mobiltelefoner og fremveksten av teknologi som gjør at man kan prosessere og lagre data i den såkalte skyen. Brukerne av skyen lagrer sine data på servere som kan kontaktes fra alle slags apparater, istedenfor at alt ligger på én maskin. I sum har dette gitt effekter ingen hadde tenkt seg. Sky-teknologi gjør det blant annet mulig hurtig å tilpasse seg varierende etterspørsel samt etablere nye virksomheter med langt lavere oppstarts- og driftskostnader. Poenget er at datakraft er tilgjengelig på tappekran i skyen: man betaler for bruk. Det eneste man trenger er tilgang til internett fra en dum terminal.

I mange næringer ser vi at software erstatter eller supplerer mennesker. På børsen har vi for eksempel robothandel – noe som ble belyst i Dagens Næringsliv 18. januar. Roboter erstatter finansmeglere ved at de, basert på definerte algoritmer i et dataprogram, kjøper og selger aksjer i løpet av et nanosekund – ofte bedre og raskere enn meglerne. Det samme har skjedd innen forsikring, hvor aktuarfunksjonen i stor grad ivaretas av software. Nedbemanningen har begynt og lønningene og statusen synker.

Musikkbransjen styres nå av Itunes, Spotify og Pandora. Fellesnevneren er at de alle er softwareselskaper som tilbyr bedre, billigere og raskere løsninger. Ikke uventet fikk avdøde Apple-gründer Steven Jobs nylig en Grammy Award for sin innsats for å endre bransjen som var i ferd med å utgå på dato.

Nylig lærte vi at fagbokbransjen trues av Apples Itunes U, som leverer elektronisk lærebok­materiale gratis eller til svært lave priser. I løpet av de tre første dagene leverte 350.000 bøker til sine kunder. Før detet slet bokhandlerkjeden Borders i USAmed å tilpasse seg ebøker. I dag er verdens største bokhandler Amazon – et softwarefirma! Norske fagforlag og bokhandlere bør ta dette til etterretning.

Eller hva med videoutleiere. Husker du Blockbuster? De er i dag konkurs og erstattet med Netflix – et streamingbasert softwareselskap som tilbyr underholdningstjenester direkte til pc, nettbrett eller smartelefoner til helt andre priser og mye mer brukervennlig. Norske videoutleiere bør ta dette til etterretning.

Smarttelefoner har gode kameraer som gjør at man lett kan ta bilder og laste dem opp til sosiale nettverk (Facebook eller Twitter) for å dele opplevelsen med andre umiddelbart. Software gjør dette mulig. Tjenester som for eksempel Shutterfly, Snapfish og Flickr har dermed sterkt bidratt til at Kodak, som skapte uttrykket «A Kodak-moment!» om fotografering, gikk konkurs i januar. I Norge ble Preus Foto museum, mens Foto Knutsen merker presset fra de nye løsningene.

For å ikke bli irrelevant, utviklet kaffekjeden Starbucks en app – et lite program til telefonen - hvor kundene kan skreddersy sin bestilling, betale med sitt Starbucks-kort, sjekke hvor nærmeste Starbucks-kafé er, via Google maps finne veien dit, og ved ankomst se at bestillingen står og venter. Det smarte er at Starbucks får kredittkortinformasjon om kundene, slik at bedriften kan analysere kjøpsmønstre og dermed bedre lage nyskapende tilbud.

Moralen er at software spiser business og forandrer verden i prosessen. Ledere må konstant stille seg følgende spørsmål: «Når kundene velger vårt produkt eller tjeneste, hvilken jobb er det de egentlig ønsker utført – og kan vi gjøre det enklere, billigere elle raskere for dem?» Svaret er at kreativ bruk av software ofte tilfører kundene økte verdier. Ledere som ser dette vil vinne. Gleden med å være kunde er at vi kan velge bort dem som ikke gjør det.

Ingen kommentarer: